Mitä me opiskelemme?

  • äänne- ja muoto-oppia, lauseoppia, semantiikkaa ja pragmatiikkaa
  • kielenhuoltoa, tekstianalyysia
  • kielihistoriaa, kielen muuttumista, murteita
  • lähi- ja etäsukukieliä
  • moderneja kielentutkimussuuntauksia, kuten sosio- ja psykolingvistiikkaa
  • yleistä kielitiedettä ja fonetiikkaa

Suomen kielen kandidaattiohjelma – Opetusohjelma 2018-2019
Suomen kielen maisteriopinnot – Opetusohjelma 2018-2019
Opinto-opas 2018-2019

Vilkaise myös Kopulan tenttiarkistoa.

Entä mitä me opiskelemme valinnaisina opintoina?
Vaikka mitä! Esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi mielivien täytyy opiskella kirjallisuutta ja kasvatustieteitä. Lisäksi tulee suorittaa opettajan pedagogiset opinnot. Lisätietoa pedagogisiin opintoihin hakemisesta löydät täältä. Suomen kielen tutkinto-ohjelmaan kuuluu myös omia opintokokonaisuuksia, jotka sijoittuvat syventäviin opintoihin. Muita mahdollisia sivuainekokonaisuuksia ovat
esimerkiksi Suomi toisena ja vieraana kielenätyöelämäviestintä ja kielikonsultointi tai vaikka journalistiikka ja viestintä.
Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat: yliopistollamme on paljon tiedekuntarajojakin ylittäviä opintokokonaisuuksia, vapaa sivuaineoikeus mahdollistaa paljon, ja esimerkiksi Tampere3-ristiinopiskelun ja joustavan opinto-oikeuden myötä opiskelumahdollisuudet eivät rajoitu vain oman yliopiston tarjontaan.

Kiinnostaako suomen kieli valinnaisina opintoina?
Suomen kielen tutkinto-ohjelman opinnot ovat kaikille avoimia. Niistä lisätietoa täällä.