Tenttiarkisto

Tenttiarkistoon lisätään kurssien vanhoja tenttejä sitä mukaa, kun opiskelijat niitä tuovat. Kopulan tenttiarkistoon lisätään vain suomen kurssien tenttejä. Jos tahdot osallistua yhteiseen hyvään, voit lähettää mistä tahansa suomen kielen tentistä tenttikysymykset palautelomakkeen kautta tai jättää ne paperisena ilmoitustaulun muovitaskuun.
Mitä useampi tähän osallistuu, sitä enemmän kaikki hyötyvät!

Perusopinnot
SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi (2013)
SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi (2016)

Aine- ja syventävät opinnot
SUOA2 Kielen variaatio (2018)
SUOA3 Tekstit, keskustelut ja vuorovaikutus (2017)
SUOMA5 Merkityksentutkimuksen jatkokurssi (2012)
SUOA6/SUOA7/SUOS3C Nimistöntutkimuksen perusteet (2013)
SUOA6/SUOA7 Lapsenkielen kurssi (2016)
SUOS1 Suomi ja maailman kielet (2017)

Muut opinnot
LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet – Fonetiikka (2013)