Mitä me opiskelemme?

  • äänne- ja muoto-oppia, lauseoppia, semantiikkaa ja pragmatiikkaa
  • kielenhuoltoa, tekstianalyysia
  • kielihistoriaa, kielen muuttumista, murteita
  • lähi- ja etäsukukieliä
  • moderneja kielentutkimussuuntauksia, kuten sosio- ja psykolingvistiikkaa
  • yleistä kielitiedettä ja fonetiikkaa

Entä mitä me opiskelemme valinnaisina opintoina?
Vaikka mitä! Esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi mielivien täytyy opiskella kirjallisuutta (esimerkiksi perusopinnot & aineopinnot valinnaisena) ja kasvatustieteitä (esimerkiksi perusopinnot). Lisäksi tulee suorittaa opettajan pedagogiset opinnot. Lisätietoa pedagogisiin opintoihin hakemisesta löydät täältä. Suomen kielen tutkinto-ohjelmaan kuuluu myös omia opintokokonaisuuksia, jotka sijoittuvat syventäviin opintoihin.

Käytännössä sivuainemahdollisuudet ovat lähes rajattomat: yliopistollamme on vapaa sivuaineoikeus ja paljon tiedekuntarajojakin ylittäviä opintokokonaisuuksia ja joustavan opinto-oikeuden myötä opiskelumahdollisuudet eivät rajoitu vain oman yliopiston tarjontaan.

Kiinnostaako suomen kieli valinnaisina opintoina?
Suomen kielen tutkinto-ohjelman opinnot ovat kaikille avoimia. Katso esimerkiksi seuraavat:

Suomen kielen perusopinnot valinnaisina opintoina
Suomen kielen aineopinnot valinnaisina opintoina
Suomen kielen syventävät opinnot valinnaisina opintoina